Opis klas

OPIS  KLAS
1 A

BIOLOGIA, CHEMIA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : biologia i chemia. Do wyboru od klasy drugiej: fizyka, matematyka, informatyka lub język obcy. Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, z zakresu biotechnologii, bioinżynierii oraz innych kierunków biochemicznych. Zainteresowani mogą studiować także fizjoterapię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochronę środowiska.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka. Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Już w klasie pierwszej z biologii i chemii są dodatkowe godziny dyrektorskie! Po jednej godzinie tygodniowo na każdy przedmiot!

Połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne!

Dla wszystkich chętnych start w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w klasie drugiej i trzeciej    (dwie edycje).

Możliwość uzyskania indeksu na wymarzone studia biologiczne.

Po rekomendacji Dyrektora Szkoły – równolegle z nauką w liceum, edukacja akademicka młodzieży na UWM.

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów, piszących własną pracę badawczą, udział w Olimpiadzie Biologicznej ( finaliści i laureaci są zwolnieni z matury).

W klasie trzeciej jedna godzina w tygodniu jest przeznaczona na zespołowe rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Liczne testy diagnostyczne typu próbna matura.

Na koniec klasy pierwszej wycieczka edukacyjna do ogrodu botanicznego i Muzeum Przyrody.

Oferujemy profesjonalne przygotowanie do matury z chemii w zakresie rozszerzonym.

W szkole znajduje się dobrze wyposażone w sprzęt i odczynniki laboratorium chemiczne.

Tradycją naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

Nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich sprawdzianach wiedzy i umiejętności laboratoryjnych i corocznie odnoszą w nich sukcesy uzyskując tytuły laureatów, finalistów lub zdobywając indeksy na wyższe uczelnie.

U nas przygotujesz się do: Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu, Konkursu Chemicznego ,, Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej ,, O diamentowy Indeks” Akademii  Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolskiego Turnieju All -Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz do nowych, które znajdują się w ofercie wyższych uczelni.

1 B

 MATEMATYKA, FIZYKA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : matematyka i fizyka. Do wyboru od klasy drugiej: informatyka, geografia lub język obcy. Absolwenci tej klasy, którzy wybiorą rozszerzenie z fizyki lub informatyki będą przygotowani do studiów na uczelniach zarówno politechnicznych, jak i uniwersytetach. Preferowane kierunki : fizyka, informatyka, matematyka, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, budownictwo, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria, mechanika i budowa maszyn. Rozszerzenie z geografii i matematyki to szansa na studiowanie na kierunkach: geografia, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe. Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

David Hilbert ( 1862-1943) wybitny  niemiecki matematyk, zapytany o jednego z byłych uczniów odpowiedział: Ach, ten został poetą. Na matematyka miał zbyt mało wyobraźni. Mając na uwadze tę cenną uwagę wybitnego matematyka, do klasy o profilu matematycznym zapraszamy ambitnych, myślących i z dużą wyobraźnią.

U nas masz szansę:

– wziąć udział w konkursie matematycznym Wojskowej Akademii Technicznej, bo jako jedyne liceum w Olsztynie jesteśmy szkołą patronacką WAT-u.  Tylko uczniowie szkół patronackich mogą wziąć udział w tym konkursie, a nagrodami są między innymi: roczne stypendium na pierwszym roku WAT-u lub bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów.

– uczyć się matematyki po angielsku, gdyż na lekcji korzystamy z  amerykańskiej platformy internetowej (oczywiście wiele zadań jest przetłumaczonych na inne języki) – wyśmienicie przygotować się do matury pisząc własne artykuły matematyczne i publikując je na warmińsko- mazurskiej strefie matematycznej. Tym samym nabędziesz umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, umożliwiającymi zapis tekstów naukowych, co będzie bardzo pomocne w czasie studiów.

Podczas nauki fizyki ściśle współpracujemy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie – klasy dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w pokazach filmów  popularnonaukowych i prezentacjach doświadczeń fizycznych przeprowadzonych przez pracowników Planetarium.

Dla osób zainteresowanych astronomią uczestnictwo w bezpłatnych piątkowych odczytach, które odbywają się od października do kwietnia w Planetarium.

Uczestnictwo młodzieży w konkursach: EUREKA, Polsko – Ukraińskim konkursie LWIĄTKO, Wojewódzkim Turnieju Fizycznym i Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym.

Nowa forma rozbudzania zainteresowań astronomią w postaci pikników naukowych, rozwijających umiejętność obserwacji nocnego nieba za pomocą dostępnych przyrządów optycznych. Pierwszy odbył się jesienią 2016r.

Informatyka w zakresie rozszerzonym jest przedmiotem wybieranym od drugiej klasy. Aktualnie są realizowane dwa zewnętrzne programy: Szkoła w  Pilotażu Programowania, w którym wdrażana jest innowacja „Programowanie na urządzenia mobilne” oraz program z funduszy unijnych „e-LO3” (zadanie 2 „Program Rozwoju Programistów”). W tym programie udało się nam pozyskać pokaźne fundusze – ponad 320 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu szkoła dysponuje najnowszym sprzętem: tablicami interaktywnymi, nową pracownią macintoshową, pracownią mobilną, gdzie wykorzystuje się tablety apple air 2.

Nauczyciele są przygotowani, aby prowadzić zajęcia z nowoczesną techniką.

Uczniowie na zajęciach informatyki od podstaw uczą się programować aplikacje z wykorzystaniem języków java, c++ oraz najnowszych trendów języka swift. Na dodatkowych zajęciach: programowanie gier w środowisku unity oraz grafiki komputerowej (photoshop, corel).

1 C

JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski i biologia. Do wyboru od klasy drugiej: wiedza o społeczeństwie, historia lub język obcy. Absolwenci tej klasy, mogą podjąć studia na kierunkach łączących nauki humanistyczne i przyrodnicze: psychologii, pedagogice, logopedii, socjologii, socjologii Internetu. Mogą też studiować biotechnologię, ochronę środowiska, pielęgniarstwo, analitykę medyczną, fizjoterapię, dietetykę, kosmetologię, Nauka w tej klasie daje też możliwość wyboru Wyższej Szkoły Policyjnej lub Akademii Wychowania Fizycznego.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka. Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Poszukujemy uniwersalnych  prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie.

Nasi humaniści  biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna.

Współpracujemy z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA.

W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzamy teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście.

Organizujemy konkursy recytatorskie i literackie.

Latem wypoczywamy na rejsach dla humanistów.

Uczniowie już od pierwszej klasy realizują biologię w zakresie rozszerzonym w wymiarze  2 godzin tygodniowo. W drugiej klasie liczba godzin znacząco wzrasta do 6, a w trzeciej jest 5 godzin. Połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne!

Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez UWM. Odbywają się zajęcia terenowe i praktyczne w Arboretum w Kudypach i w Muzeum Przyrody.

Nauka w tej klasie umożliwia bardzo dobre przygotowanie do matury (również w ramach dodatkowych lekcji). Profil cieszy się co roku dużym powodzeniem.

1 D

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski, wiedza o społeczeństwie i historia. Do wyboru od klasy drugiej: matematyka, geografia lub język obcy. Rozszerzenie j. polski/ wos/ historia przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: prawo, filologia polska, teatrologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing medialny, pedagogika, politologia, socjologia, administracja, zarządzanie, filozofia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, międzywydziałowe studia humanistyczne.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie, Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Human w Trójce to profil dla ludzi ambitnych, ciekawych świata o szerokich horyzontach. To poszukiwanie uniwersalnych prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie.  Nasi humaniści biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna.

Współpracujemy z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im.  Stefana Jaracza, Galerią BWA, IPN i Archiwum Państwowym w Olsztynie.

Młodzież  bierze udział w licznych Olimpiadach np.: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o  Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o UE, wiedzy o Prawach Człowieka.

Uczniowie uczestniczą w żywych lekcjach historii z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i archeologii. Spotykają się z członkami Związku Sybiraków. W naszej szkole prężnie działa  Klub Wnuka Sybiraka.

W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzamy teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście.

Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, mamy własną Galerię Sztuki, gdzie prezentowane są oryginalne dzieła sztuki, a nie reprodukcje.

Organizujemy konkursy recytatorskie i literackie.

Do dyspozycji twórczych umysłów pozostaje „Kreatywna ściana”.

Latem wypoczywamy na rejsach humanistów.

Human w Trójce to prawdziwa intelektualna przygoda.

1 E

 GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : wiedza o społeczeństwie i geografii. Do wyboru od klasy drugiej: matematyka, informatyka lub język obcy. Absolwenci tej klasy, którzy wybiorą rozszerzenie z geografii i wosu będą przygotowani do studiów na kierunkach geodezyjnych, politologicznych, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania. Rozszerzenie z geografii i matematyki to szansa na studiowanie na kierunkach: geografia, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka, Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Organizujemy wycieczkę do Wilna w klasie pierwszej i do Zakopanego w klasie drugiej.

Młodzież  bierze udział w licznych Olimpiadach np.: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o UE, Wiedzy o Prawach Człowieka.

Współpracujemy z Wydziałem Prawa UWM ( wykłady z zakresu prawa dla uczniów liceum), z Sądem Rejonowym w Olsztynie ( obserwacje rozpraw sądowych w charakterze publiczności).

WOS i geografia to jedne z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturze.

ZAPRASZAMY DO III LO!