Klub Wnuka Sybiraka

Z Sybirakami na Jasnej Górze

W dniach 5-6 maja 2018 r. członkowie  Klubu Sybiraka   na zaproszenie Związku Sybiraków w Olsztynie  uczestniczyli  w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę. Uroczystość połączona była z 90.Rocznicą powstania Związku Sybiraków i 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.     

Opiekun Klubu – Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka 2016-2018
Od 28 listopada 2016 r. obowiązek pielęgnacji i propagowania pamięci o Sybirakach przejęła klasa I D. Prezesem Klubu został Łukasz Krzemiński, zastępcą – Patryk Skorupa, skarbnikiem – Barbara Wieczorek , kronikarzem- Klaudia Nowakowska. Inni uczniowie klasy zostali oficjalnie ustanowieni członkami Klubu i odtąd oni sprawują pieczę nad działalnością Klubu Wnuka Sybiraka. Opiekunem Klubu nadal pozostaje Pani dr Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka został założony w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie w październiku 2008 r. z inicjatywy olsztyńskich Sybiraków i za zgodą Pani Dyrektor Danuty Gomolińskiej. Opiekę nad Klubem przyjęła Pani Elżbieta Andrasz.

Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii ok. 2 mln Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956. Członkowie Klubu poznają od naocznych świadków – Sybiraków bolesne karty tamtych wydarzeń.

W latach 2015-2017 opiekę nad Klubem Wnuka Sybiraka sprawuje klasa II D. Funkcję prezesa klubu pełni Mateusz Wikiera.

null