Klub Wnuka Sybiraka

Klub Wnuka Sybiraka został założony w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie w październiku 2008 r. z inicjatywy olsztyńskich Sybiraków i za zgodą Pani Dyrektor Danuty Gomolińskiej. Opiekę nad Klubem przyjęła Pani Elżbieta Andrasz.

Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii ok. 2 mln Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956. Członkowie Klubu poznają od naocznych świadków – Sybiraków bolesne karty tamtych wydarzeń.

W latach 2015-2017 opiekę nad Klubem Wnuka Sybiraka sprawuje klasa II D. Funkcję prezesa klubu pełni Mateusz Wikiera.

null