Kadra pedagogiczna

Danuta Gomolińska - dyrektor
Anna Kutnik - wicedyrektor

Przedmiot Nauczyciele
język polski Danuta Gomolińska
Ewa Klimaszewska-Mazur
Tomasz Kukliński
Marta Sarnowska
Krystyna Ślubowska
język francuski Eleonora Ogińska – Horbacz
język niemiecki Agnieszka Kubińska
Ewa Sobieraj
Dawid Kazański
język angielski Bożena Dawidowicz
Izabela Kulbaba
Maria Pietkiewicz
Sylwia Płaszczyńska- Capłap
Joanna Witkiewicz-Purta
Marta Giera-Chruszczyńska (urlop)
Magdalena de Laurans (urlop)
historia i wiedza o społeczeństwie Joanna Gełdon
Sławomir Jażdżewski
Agnieszka Skiba
biologia Ewa Krajewska
Leszek Terlecki
Przedmiot Nauczyciele
geografia Marek Symonowicz
matematyka Dorota Borkowska
Ewa Kowalska
Arkadiusz Cwirko
chemia Maria Pukianiec
Anna Macikowska
fizyka Anna Szafarzyńska
wiedza o kulturze Joanna Gełdon
informatyka Janusz Perzan
Arkadiusz Cwirko
przedsiębiorczość Edyta Gołębiak
edukacja dla bezpieczeństwa Grzegorz Węgrecki
wychowanie fizyczne Mieczysław Gałdziński
Anna Kutnik
Tomasz Majchrowicz
Halina Pietruczenik-Naruniec
religia Elżbieta Andrasz
Ks. Józef Bach
pedagog szkolny i doradca zawodowy Wioletta Obidzińska
biblioteka Beata Śliż
Joanna Gełdon