Języki obce

JĘZYKI  OBCE W III LO

W III LO uczeń ma do wyboru 3 języki obce: J. angielski, j. niemiecki i j. francuski. Możliwa jest zarówno kontynuacja nauki tych języków, jak i jej rozpoczęcie. Języki obce wybiera się niezależnie od klasy (deklaracja wypełniana po dostaniu się do naszej szkoły).

4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO:

  1. Nauka języków obcych odbywa się w grupach dostosowanych do poziomu znajomości języka. Języka angielskiego i niemieckiego można uczyć się w zakresie rozszerzonym, co wiąże się z zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin danego języka.
  2. Nauka języków obcych w III LO to także spotkania z ciekawymi ludźmi i współpraca z inspirującymi partnerami naukowymi ( z uczniami pracują wolontariusze z Niemiec, Francji, przedstawiciele krajów anglojęzycznych z organizacji AISEC, międzynarodowa wymiana uczniów z Oken Gymnasium w Offenburgu RFN, zajęcia z wykładowcami Katedry Filologii Germańskiej UWM.
  3. Nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym umożliwia przystąpienie do egzaminu DSD II i uzyskanie certyfikatu zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (dla uczniów III LO – bezpłatnie). Certyfikat daje możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów. Na wielu polskich uczelniach certyfikat DSD II punktowany jest wyżej niż matura na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego w procesie rekrutacji. W Polsce, gdzie inwestują firmy niemieckie, jest poważnym atutem przy zatrudnieniu i ułatwia awans zawodowy.
  4. Stopień opanowania języka obcego można zweryfikować podczas organizowanych przez szkołę :

wycieczek turystycznych (w maju 2016 byliśmy nad Atlantykiem, poznając północne regiony Francji: Bretanię i Normandię. W marcu 2017 roku przez tydzień zwiedzaliśmy Paryż. W  październiku  2017 roku jedziemy na kilkudniową eskapadę do Włoch (w planie Florencja, Rzym, Asyż i Wenecja),

wymiany uczniowskiej (wymiana z Oken Gymnasium w Offenburgu),

projektów unijnych ( w latach 2014 – 2016 w ramach programu Erasmus plus realizowaliśmy polsko- francusko– rumuński projekt edukacyjny Kamishibai. Innowacja w nauczaniu języka francuskiego. W czasie trwania projektu , z przedstawieniem teatralnym, w konwencji japońskiego teatru ulicznego, zwiedzaliśmy Rumunię, Bretanię i Belgię.