Egzamin DSD

Egzamin ustny DSD

9 stycznia odbył się egzamin ustny certyfikatu Deutsches Sprachdiplom B2/C1.

Jest to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami Niemiec. Egzamin spełnia wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Deutsches Sprachdiplom odpowiada poziomowi B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikat ustny tym razem zdobywali uczniowie klas trzecich uczący się języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym, którzy mieli za zadanie przedstawienie przygotowanego projektu oraz omówienie wylosowanego tematu. Zmagania językowe maturzystów oceniała komisja w składzie: pani Agnieszka Kubińska i pan Dawid Kazański. Obradom przewodniczył przedstawiciel Zentralstelle für Auslandsschulwesen pan Martin Janczyk.

Gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!

[foogallery id=”19268″]


DSD II

28 listopada, podobnie jak na całej półkuli północnej, w III LO uczniowie przystąpili do części pisemnej egzaminu DSD II – Deutsches Sprachdiplom na poziomie B2/C1

10 uczniów z klas 3a, 3 d i 3e zmagało się w tym dniu z zadaniami z czytania, słuchania, pisali także rozprawkę obejmującą streszczenie tekstu i analizę grafik.

Mamy nadzieję, że wszyscy osiągną satysfakcjonujące wyniki!

[foogallery id=”19134″]

 


15 listopada odbył się w naszej szkole pilotażowy egzamin ustny DSD II.

Swoje umiejętności językowe prezentowali uczniowie III LO i zaprzyjaźnionego II LO. Naszą szkołę przed komisją w składzie: pan Martin Janczyk – przewodniczący i przedstawiciel ZfA, pani Agnieszka Kubińska i pan Dawid Kazański – egzaminatorzy reprezentowała Justyna Rodziewicz przedstawiając projekt: Musikschule: Lebensweise oder Zeitverlust. Następnie wypowiadała się na temat rodziny wielopokoleniowej.

Gratulujemy udanej prezentacji!

Poniżej zdjęcia zrobione przez Julię Szwedo z klasy III e.

[foogallery id=”19114″]

 


image001

Uczniowie naszej szkoły realizujący naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym mają możliwość uzyskania nieodpłatnie certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom  der Kultusministerkonferenz  na poziomie B2/ C1  – DSD II.

 

Czym jest DSD i co daje uczniom pozytywny wynik egzaminu DSD  (Deutsches Sprachdiplom)?

– Jest to egzamin opracowywany w ścisłej współpracy z niemiecką instytucją oświatową ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

– Jest on egzaminem państwowym opartym o standardy europejskie

– Jest on egzaminem złożonym z części ustnej i pisemnej

– Jest on egzaminem dwupoziomowym:

  • DSD I A2-B1, zdawany na poziomie gimnazjum
  • DSD II B2-C1, zdawany na poziomie liceum

– Jest on przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się                              j. niemieckiego już wcześniej.

– Jest on egzaminem dla „całej klasy lub grupy„! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!

– zdany egzamin daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych

– osoby posiadające dyplom DSD II zwiększają swoje szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale przede wszystkim na europejskim rynku,

– Dyplom DSD II odpowiada poziomowi KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) Instytutu Goethego

– Dyplom DSD II poświadcza znajomość języka niemieckiego na wysokim poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– egzamin DSD II w ramach programu szkolnego jest bezpłatny

 

 

 

Jak III LO przygotowuje uczniów do zdania egzaminu DSD II?

Uczniowie naszego liceum otrzymują szansę na zdanie egzaminu dzięki

– nauczaniu języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym

– rzetelnej pracy wykwalifikowanej kadry, która stosuje różnorodne formy nauczania

– ciekawym i urozmaiconym lekcjom języka niemieckiego

– zajęciom z native speakerem

– stwarzaniu możliwości żywego kontaktu z językiem (praca native speakera, wymiana polsko-niemiecka)

– współpracy z jednostkami partnerskimi

– udziale w różnych projektach promujących naukę j. niemieckiego

10 powodów, dlaczego warto uczyć się niemieckiego

Prezentacja programu DSD