Okno na kulturę

Okno na kulturę

Spotkanie autorskie
7 czerwca br. w czytelni biblioteki III LO miał miejsce – zgodnie z relacjami jego uczestników – ciekawy dialog nauczyciela języka polskiego, Pana Tomasza Kuklińskiego, z kilkunastoosobową grupą uczniów. Inspiracją dla tego wydarzenia były poszukiwane przez młodzież „Abstrakcje”, czyli wydany przed dwoma laty debiutancki tomik poetycki Pana Profesora. Zorganizowane spotkanie stało się nie tylko okazją do kontaktu z bliżej nieznaną młodym ludziom, interesującą twórczością, lecz także przestrzenią otwartej wymiany myśli między nastoletnimi czytelnikami a autorem wierszy. Pamiątką po tym fascynującym dialogu pozostaną dwa tomiki „Abstrakcji” podarowane przez poetę szkolnej bibliotece.