Zasoby

Zasoby

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 11 tysięcy woluminów. Oprócz książek w jej zasobach znajdują się zbiory audiowizualne i czasopisma.
Układ księgozbioru odpowiada zasadniczo działom Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Z racji wolnego dostępu do półek czytelnik ma możliwość samodzielnego poszukiwania informacji. Znajdzie ją w wydzielonym księgozbiorze podręcznym, który zawiera encyklopedie, słowniki, kompendia i inne informatory z różnych dziedzin wiedzy oraz w poszczególnych działach odpowiadających tym dziedzinom. Osobną część stanowi stosunkowo bogaty zbiór literatury pięknej, obejmujący twórczość autorów polskich i obcych.
Zasoby biblioteki są na bieżąco uzupełniane o nowe egzemplarze, w tym lektury szkolne, literaturę przedmiotową i psychologiczno-pedagogiczną oraz beletrystykę.
Biblioteka jest wyposażona w komputery przeznaczone do pracy na stanowiskach bibliotekarzy oraz do obsługi czytelnika. W związku z wdrażaniem komputerowego programu MOL wszystkie informacje o księgozbiorze są wprowadzane do bazy danych. Katalog biblioteki nie jest udostępniany online.