O nas

Biblioteka III LO istnieje od roku 1964. Obecnie znajduje się na parterze szkolnego budynku. W jej pomieszczeniu gromadzone są materiały piśmiennicze i audiowizualne. Ich dobór i selekcja podyktowane są aktualnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi szkoły oraz zainteresowaniami czytelników.
Odwiedzający bibliotekę mają stały i wolny dostęp do zgromadzonych zasobów. Mogą z nich korzystać na miejscu lub wypożyczać je do domu.
Niezależnie od ograniczonej infrastruktury przestrzennej biblioteka pełni rolę centrum informacyjnego z dostępem do elektronicznych źródeł wiedzy. Czytelnicy mogą w sposób konwencjonalny i za pośrednictwem Internetu docierać do poszukiwanych informacji.
Działalność biblioteki obejmuje też wspieranie misji wychowawczej i kulturalno-oświatowej szkoły. Oznacza to, np. organizowanie konkursów i wystawek okolicznościowych, a także prowadzenie stałej ekspozycji twórczości młodzieży pod nazwą „Kreatywna Ściana” oraz wewnętrznej formy bookcrossingu w ramach „Kramu z książkami”, jak również zamieszczanie uczniowskich recenzji wydarzeń kulturalnych w „Oknie na kulturę” czy wspólnie redagowanych opowieści pod hasłem „Znośna lekkość pióra”.