Współpraca:

null

III Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

null

 • PROJEKT E-LO3

  30 grudnia 2016r. między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, reprezentowaną przez dyrektora III LO w Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „E-LO3”.
  Projekt został przygotowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
  Był to projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) 160 uczniów i 20 nauczycieli oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji w zakresie programowania przez 18uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.
  Program będzie realizowany od stycznia 2017 do końca czerwca 2018r. i zakłada, że wsparciem zostanie objętych 160 uczniów i 20 nauczycieli. Zaplanowane są dwa duże zadania, jedno pod nazwą „E-Copernicus”, drugie „Program Rozwoju Programistów”.

  e-LO3
 • 9661987923_90e1bc2ab1_k

  Pół wieku tradycji!

  W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia. W ramach uroczystości otrzymaliśmy nowy sztandar nadany przez Radę Miasta Olsztyna, a także zorganizowaliśmy jubileuszową akademię, zwiedzanie szkoły i Złoty Bal Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.
  Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i zdjęciami z tej uroczystości.

  50-lecie szkoły
 • III LO na 403 miejscu!

  III LO w Olsztynie ponownie znalazło się w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce w rankingu Perspektyw. Zajęliśmy 403 miejsce w Polsce. Ponadto w stosunku do roku ubiegłego zrobiliśmy skok o 84 miejsca w górę!
  O miejscu w rankingu decydują wyniki uzyskane na maturze i udział w olimpiadach.
  Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

  III LO w rankingu perspektywy

Aktualności

III LO w liczbach