null

III Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

null

  • PROJEKT E-LO3

   30 grudnia 2016r. między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, reprezentowaną przez dyrektora III LO w Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „E-LO3”. Projekt został przygotowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Był to projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) 160 uczniów i 20 nauczycieli oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji w zakresie programowania przez 18uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Program będzie realizowany od stycznia 2017 do końca czerwca 2018r. i zakłada, że wsparciem zostanie objętych 160 uczniów i 20 nauczycieli. Zaplanowane są dwa duże zadania, jedno pod nazwą „E-Copernicus”, drugie „Program Rozwoju Programistów”.

   e-LO3

  • 9661987923_90e1bc2ab1_k

   Pół wieku tradycji!

   W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia. W ramach uroczystości otrzymaliśmy nowy sztandar nadany przez Radę Miasta Olsztyna, a także zorganizowaliśmy jubileuszową akademię, zwiedzanie szkoły i Złoty Bal Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i zdjęciami z tej uroczystości.

   50-lecie szkoły

Aktualności

Współpraca:

III LO w liczbach